Combi-Musik

Combi-Musik | en kurs framtagen i första hand för mycket unga elever 5-7 år där man i grupp utförskar olika instrumentfamiljer så som piano, gitarr, slagverk, mm. och med sången förstärks den musikaliska upplevelsen.

| 14 tillfällen à 40 min. varav ett är uppträdande |
3 – 12 deltagare per grupp.

Combi-Musik

Combi-Musik | en kurs framtagen i första hand för mycket unga elever 5-7 år där man i grupp utförskar olika instrumentfamiljer så som piano, gitarr, slagverk, mm. och med sången förstärks den musikaliska upplevelsen.

| 14 tillfällen à 40 min. varav ett är uppträdande |
3 – 12 deltagare per grupp.