Dragspel

På ett inspirerande och kreativt sätt lär vi oss dragspelets konst från grunden till avancerad nivå tillsammans med våra engagerade pedagoger. Kursen ges i våra egna lokaler eller på elevens skola om förutsättningar finns.

Dragspel

På ett inspirerande och kreativt sätt lär vi oss dragspelets konst från grunden till avancerad nivå tillsammans med våra engagerade pedagoger. Kursen ges i våra egna lokaler eller på elevens skola om förutsättningar finns.