Ensembler

Inom ramen för ensembleverksamhet erbjuder vi på CME följande ensemblekurser:

Combi-Musik är en ensemblekurs tänkt i första hand för yngre elever 5-7 år gamla som har just börjat visa sitt musikaliska intresse. Under kursens gång utförskas flertal instrument så som piano, gitarr, trummor och sång bl.a.

Piano Ensemble är en kurs där pianoelever som redan tar en lektion får chansen att tillsammans med sina kollegor spela, dels låtar som man känner till sen innan eller lära sig helt nya låtar.

Slagverk/Trum-Ensemble är en kurs där slagverkselever som redan tar en lektion får chansen att tillsammans med sina kollegor spela, dels låtar som man känner till sen innan eller lära sig helt nya låtar.

Pop&Rock-Ensemble är en kurs där elever som redan tar en lektion får chansen att tillsammans med sina kollegor spela, dels låtar som man känner till sen innan eller lära sig helt nya låtar.

Guitarino Piccolo-Ensemblen är en kurs där yngre gitarrelever som redan tar en lektion får chansen att tillsammans med sina kollegor spela, dels låtar som man känner till sen innan eller lära sig helt nya låtar.

Guitarissimo Forte – Ensemble är en kurs där gitarrelever har spelat 2-3 år och som redan tar en lektion får chansen att tillsammans med sina kollegor spela, dels låtar som man känner till sen innan eller lära sig helt nya låtar.

Ensembler

Inom ramen för ensembleverksamhet erbjuder vi på CME följande ensemblekurser:

Combi-Musik är en ensemblekurs tänkt i första hand för yngre elever 5-7 år gamla som har just börjat visa sitt musikaliska intresse. Under kursens gång utförskas flertal instrument så som piano, gitarr, trummor och sång bl.a.

Piano Ensemble är en kurs där pianoelever som redan tar en lektion får chansen att tillsammans med sina kollegor spela, dels låtar som man känner till sen innan eller lära sig helt nya låtar.

Slagverk/Trum-Ensemble är en kurs där slagverkselever som redan tar en lektion får chansen att tillsammans med sina kollegor spela, dels låtar som man känner till sen innan eller lära sig helt nya låtar.

Pop&Rock-Ensemble är en kurs där elever som redan tar en lektion får chansen att tillsammans med sina kollegor spela, dels låtar som man känner till sen innan eller lära sig helt nya låtar.

Guitarino Piccolo-Ensemblen är en kurs där yngre gitarrelever som redan tar en lektion får chansen att tillsammans med sina kollegor spela, dels låtar som man känner till sen innan eller lära sig helt nya låtar.

Guitarissimo Forte – Ensemble är en kurs där gitarrelever har spelat 2-3 år och som redan tar en lektion får chansen att tillsammans med sina kollegor spela, dels låtar som man känner till sen innan eller lära sig helt nya låtar.