Musikproduktion

Denna kurs riktar sig till elever som är intresserade att med hjälp av iPad eller Apple-dator skapa musik. Kursen kräver inga förkunskaper men det blir lättare att förstå om man kan spela ett instrument. Till denna kurs behöver man ta med sig egen iPad eller Apple-dator. Vi använder oss av GarageBand samt Logic Pro X.

Musikproduktion

Denna kurs riktar sig till elever som är intresserade att med hjälp av iPad eller Apple-dator skapa musik. Kursen kräver inga förkunskaper men det blir lättare att förstå om man kan spela ett instrument. Till denna kurs behöver man ta med sig egen iPad eller Apple-dator. Vi använder oss av GarageBand samt Logic Pro X.