Stråk

Inom ramen för Stråk-instrument erbjuder vi på CME följande instrument:

Violin/Fiol är ett stråkinstrument som används på många olika genrer, från klassisk till pop. Violinen spelar ofta den ljusaste stämman i stråkfamiljen.

Viola är ett stråkinstrument som används på många olika genrer, från klassisk till pop. Viola har en mörkare & varmt ljud jämfört mot violinen.

Cello är ett stråkinstrument som används på många olika genrer, från klassisk till pop. Cellon har en större kropp och spelas sittandes jämfört mot violin och viola

Stråk

Inom ramen för Stråk-instrument erbjuder vi på CME följande instrument:

Violin/Fiol är ett stråkinstrument som används på många olika genrer, från klassisk till pop. Violinen spelar ofta den ljusaste stämman i stråkfamiljen.

Viola är ett stråkinstrument som används på många olika genrer, från klassisk till pop. Viola har en mörkare & varmt ljud jämfört mot violinen.

Cello är ett stråkinstrument som används på många olika genrer, från klassisk till pop. Cellon har en större kropp och spelas sittandes jämfört mot violin och viola