Lägesrapport med anledning av Coronavirusets spridning

Med anledning av Coronavirusets spridning i samhället vill vi ge er en uppdatering av läget i kommunen. Kommunen har en egen hemsida med uppdateringar då det gäller Corona. Följ gärna den då informationen uppdateras kontinuerligt.

https://www.taby.se/kampanjsidor/information-med-anledning-av-coronaviruset-covid-192/

Kommunen följer Folkhälsomyndigheten och Region Stockholms rekommendationer. Kommunen har en krisledningsgrupp som träffas 2ggr/dag för att stämma av läget och fatta beslut som berör Täby kommun.

Idag har också kommundirektören och politiken bestämt att samtliga publika evenemang (oavsett storlek) som ordnas av kultur och fritid ställs in tills vidare. Detta gäller sammankomster och evenemang av alla slag,. t.ex. våra teaterföreställningar på Ung kultur. Evenemangen och sammankomsterna ställs in tills vidare.

Ordinarie kursverksamheten kan fortsätta tills annat meddelas.

Med vänlig hälsning,

Octavian Badéa | Rektor | Verksamhetsansvarig |

c r e a t i v e   m u s i c   e d u c a t i o n