Distansundervisning

Med anledning av nuvarande coronavirus situationen har vi på CME beslutat att erbjuda alla elever som önskar sig det, fjärrundervisning (live) via ZOOM.us programmet.
För detta krävs att man har tillgång till en dator eller tablet med Internet uppkoppling av god kvalité. Undervisningsschemat behåller ordinarie tider.
Meddela snarast din lärare via StudyAlong om du önskar fjärrundervisning så införmerar denne er om rutiner runt undervisningen i den nya situationen.
Med vänlig hälsning,
Octavian Badéa | Rektor | Verksamhetsansvarig | c r e a t i v e m u s i c e d u c a t i o n