Terminsavslut VT20

Grattis till alla elever och pedagoger för en fin vårtermin 2020.

Vi på CME vill tacka för en bra termin med tanke covid-19 situationen som har utmanat oss alla. Det har jobbats övertid för att finna bra lösningar för en fortsatt hög kvalitativ undervisning. Våra pedagoger har anpassat sig snabbt till den nya situationen och hittat sätt att förtsätta sprida glädje med musikens hjälp genom fjärrundervisning via  Zoom-programmet.

Många möten på CME har ägt rum där pedagoger har bytt erfarenheter med varandra från den egna fjärrundervisningen och hur vi kan bli ännu bättre på det. Detta har resulterat i bättre fjärrundervisning men även i att bättre verktyg och metoder tagits fram för framtida undervisning när covid-19 situationen är över.

Upplägget för terminen har inte ändras mycket. Vi har dock inte kunnat ha terminens slutkonsert som istället räknats som ett 14e kurstillfälle.

CME har expanderat mycket på kort tid och inför terminen ht20 kommer vi att:

  • anställa fler dedikerade, kompetenta pedagoger.
  • utöka verksamhet till fler skolor i Täby Kommun.
  • utveckla kursutbudet med många nya roliga kurser som gör det ännu mer attraktivt.