Stipendium för HT20

I syfte att främja musikintresset bland barn och unga utlyser vi på Creative Education ett stipendium som alla musikintresserade elever kan söka. Detta stipendium motsvarar terminsavgiften för kulturskolekursen, dvs. 1700kr.

Kriterier:
Eleven är mellan 7 – 20 år
Folkbokförd i Täby, Sollentuna eller Vallentuna
Har inte deltagit på Creative Music Education kurser.
Eleven har bokat sin kurs, anordnat av CME, i StudyAlong och går den.

Ansök: senast 15 september

Alla som ansöker och uppfyller kriterierna kommer att få stipendiet. Utbetalningen av CME Musikskolestipendiet sker i slutet av Januari 2021. Observera att detta inte är en avgiftsbefrielse för kursavgiften utan ett stipendium. På vissa skolor är antalet platser mycket begränsat och “först till kvarn” principen gäller.