Stipendium för HT20

I syfte att främja musikintresset bland barn och unga utlyser vi på Creative Education ett stipendium som alla musikintresserade elever kan söka. Detta stipendium motsvarar terminsavgiften för kulturskolekursen, dvs. 1700kr.

Kriterier:
Eleven är mellan 7 – 20 år
Folkbokförd i Täby, Sollentuna eller Vallentuna
Har inte deltagit på Creative Music Education kurser.
Eleven har bokat sin kurs, anordnat av CME, i StudyAlong och går den.

Ansök: senast 15 september

Alla som ansöker och uppfyller kriterierna kommer att få stipendiet. Utbetalningen av CME Musikskolestipendiet sker i slutet av Januari 2021. Observera att detta inte är en avgiftsbefrielse för kursavgiften utan ett stipendium. På vissa skolor är antalet platser mycket begränsat och “först till kvarn” principen gäller.

Mer info