Täby kultur och musikskolor. Avtal och villkor 2019/2020

1. När ni anmält ert barn till någon av musik/kulturskolorna i Täby via vårt anmälningssystem StudyAlong.se, placeras ert barn i kö. Så snart det finns en ledig plats kontaktas ni med ett erbjudande.

2. Ingen återanmälan för ny termin behövs, platsen behålls tills den sägs upp. Uppsägningen görs hos Täby kommuns kontaktcenter, antingen via mejl till kc@taby.se eller per tel. 08-555 590 00.

3. Uppsägningstiden är två månader. Passerar brytdatumen 30 juni för höstterminen och 10 november för vårterminen, är eleven återanmäld och betalar även för kommande terminen.

4. Terminsavgifter 2019/2020: Ämneskurs i Musik, Teater och Konst: 1700 kr/termin. Ensemblespel och kör: 150 kr/termin. Instrumenthyra: 500 kr/termin. Faktura skickas ut i mitten av terminen. Om betalningen inte inkommit på förfallodagen skickas det ut en betalningspåminnelse. Avgift för detta tas ut efter avtal och i enlighet med gällande lag och förordning. Dessutom debiteras dröjsmålsränta från förfallodagen enligt räntelagen tills full betalning sker. Om betalningen trots detta uteblir skickas inkassokrav enligt inkassolagen. Kostnadsersättning enligt gällande lag och förordning debiteras.

5. För påbörjad termin debiteras full avgift. Ingen återbetalning sker vid avslut under pågående termin.

6. Ämneskurserna Musik och Teater består av 28 tillfällen per läsår, ämneskursen Konst av 26 tillfällen och ensemblekurser av 20 tillfällen per läsår. Det kan förekomma skillnader i antal tillfällen mellan höst- och vårtermin på grund av röda dagar och lov.

Hanteringen av personuppgifter

När ni registrerar konto hos oss uppger ni era personuppgifter. I samband med er registrering och kursbokning kommer kommunen att använda era personuppgifter i verksamheten för att kunna fullfölja avtalet gentemot er. All behandling av personuppgifter i Täby kommun ska ske med respekt för den personliga integriteten och med hänsyn till EU:s dataskyddsförordning och behandlingen ska i övrigt ske enligt gällande lag.

Kultur och fritidsnämnden är personuppgiftsansvarig för den kommunala verksamheten samt vid betalning av terminsavgift. Vald utförare är personuppgiftsansvig för den personuppgiftsbehandling som sker i verksamheten.

CME - Om Oss