Våra Värdegrunder

Profil

Vår verksamhet baseras på ett koncept som vi kallar Creative Music Education profil. Den innebär en trygg och kreativ undervisningsmiljö, som främjar både inlärning och elevens personliga utveckling. En gemytlig atmosfär, där alla elever känner sig trygga med alla lärare och stimuleras till goda resultat.

Undervisningen sker både enskild och i grupp anpassad utifrån eleven förutsättningar.

Creative Music Education profilen skapades år 1998. I dag är det två musikskolor som grundas på den, Creative Music Education samt Guitarissimo Akademien.

Liten skola, stor uppmärksamhet

Creative Music Education är liten men vi ägnar mycket resurser och uppmärksamhet åt varje enskild elev. Tillsammans utforskar och utvecklar vi varje elevs styrkor, stöttar när det behövs och hjälper till att överbrygga svårigheter.

Vi får en nära personlig relation till varje elev och därmed större möjlighet att se till att allt fungerar bra med varje elevs musikaliska utveckling.

Pedagogik

Pedagogiken som tillämpas följer de senaste rönen inom området och baseras på egen utvecklad material samt material utvecklad vid Musikhögskolan i Piteå av bl.a. gitarrprofessorn Jan-Olof Eriksson.

Stor vikt i vår pedagogik läggs på att spela tillsammans med andra, dvs. ensemblespel, då man utvecklar viktiga färdigheter som underlättar både inlärning och framförande samt inspirerar. Därför rekommenderas varmt alla elever att delta i vår ensemble verksamhet som vi utvecklar för att med en modern gruppmetodik möta en ökad efterfråga.

Varje termin avslutar vi med en konsert där varje elev är inbjuden att delta och dela med sig det man lärt sig.

Alla lärare på vår skolan är behöriga med musikhögskoleutbildning eller likvärdig erfarenhet samt flera år undervisningserfarenhet. Våra lärare, som är yrkesverksamma musiker i olika genrer, har också andra nyttiga sidokunskaper som kan hjälpa dig om du t.ex. vill starta band, ordna konsert, hitta replokal, m.m.

Metod

Vi fokuserar på varje enskild elevs individuella utveckling och prestation utifrån den egna förmågan. Det gör vi genom närvaro och acceptans. Elever som blir sedda och tas på allvar får bättre självförtroende. De utvecklas och presterar bättre, vilket gynnar dem även långsiktigt.